Windsor Tie Bars

 

Windsor Molding Machines


Model No.
ARMOUR 50 200, ARMOUR 75 200, ARMOUR 100 200, ARMOUR 100 295, ARMOUR 125 545, ARMOUR 150/460 545, ARMOUR 150/460 640, ARMOUR 150/510 545, ARMOUR 150/510 640, ARMOUR 180 640, ARMOUR 180 705, ARMOUR 180 950, ARMOUR 220 705, ARMOUR 220 950, ARMOUR 260 1480, ARMOUR 350 2275, ARMOUR 450 3250, ARMOUR 550 4800, ARMOUR 700 6270, ARMOUR 700 8800, ARMOUR 700 9800, ARMOUR 900 6270, ARMOUR 900 9800, ARMOUR 900 13300, ARMOUR 1100 9800, ARMOUR 1100 13300, ARMOUR 1300 9800, ARMOUR 1300 13300, ARMOUR 100 R 200, ARMOUR 125 R 545, ARMOUR 150 R 545, ARMOUR 180 R 705, ARMOUR 220 R 1480, ARMOUR 260 R 1480, ARMOUR 350 R 2275, ARMOUR 450 R 3250, ARMOUR 450 R 4800, ARMOUR 550 R 3250, ARMOUR 550 R 4800, ARMOUR 700 R 6270, ARMOUR 900 R 6270, ARMOUR 900 R 13330, ARMOUR 100 C 200, ARMOUR 125 C 545, ARMOUR 150 C 545, ARMOUR 180 C 705, ARMOUR 220 C 1480, ARMOUR 260 C 1480, ARMOUR 350 C 2275, ARMOUR 125 PET 640, ARMOUR 150 PET 825, ARMOUR 180 PET 1480, ARMOUR 220 PET 2275, ARMOUR 260 PET 2275, ARMOUR 350 PET 3750, ARMOUR 100 – 2C 200, ARMOUR 100 – 2C 205, ARMOUR 100 – 2C 295, ARMOUR 125 – 2C 545, ARMOUR 125 – 2C 205, ARMOUR 150 – 2C 545, ARMOUR 150 – 2C 205, ARMOUR 180 – 2C 705, ARMOUR 180 – 2C 205, ARMOUR 220 – 2C 705, ARMOUR 220 – 2C 205, ARMOUR 260 - 2C 1480, ARMOUR 260 – 2C 205, ARMOUR 350 – 2C 2275, ARMOUR 350 – 2C 205, ARMOUR 450 – 2C 3250, ARMOUR 450 – 2C 664, ARMOUR 450 – 2C 3250, ARMOUR 450 – 2C 230, ARMOUR 550 – 2C 4800, ARMOUR 550 – 2C 664, ARMOUR 550 – 2C 230, ARMOUR 700 – 2C 4800, ARMOUR 700 – 2C 664, ARMOUR 700 – 2C 230, ARMOUR 700 – 2C 6270, ARMOUR 700 – 2C 8800, ARMOUR 900 – 2C 8800, ARMOUR 900 – 2C 664, ARMOUR 900 – 2C 230, ARMOUR 900 – 2C 9800, ARMOUR 900 – 2C 13300, ARMOUR 900 – 2C 1310, Excel 75 200, Excel 75 300, Excel 75 430, Excel 100 300, Excel 100 430, Excel 100 640, Excel 130 430, Excel 130 640, Excel 130 950, Excel 150 430, Excel 150 640, Excel 150 950, Excel 180 430, Excel 180 640, Excel 180 950, Excel 230 640, Excel 230 950, Excel 230 1560, Excel 280 950, Excel 280 1560, Excel 280 2275, Excel 350 1560, Excel 350 2275, Excel 350 3700, KTS 110, KTS 170, KTS 200, KTS 250, KTS 350, KTS 450, KTS 550, KTS 700, KTS 900, KTS 1500, KTS 200 c, KTS 300 c, KTS 550 c, LX 18, LX 25, LX 40, LX 50, LX 65, LX 75, LX 90, LX 120,SPET-BT-2C 2275, SPET-BT-4C 3950, SPET-BT-6C 6270, SPET-BT-8C 9830, SPRINT 100 200, SPRINT 150 545, SPRINT 180 705, SPRINT 250 1480, SPRINT 350 2275, SPRINT 450 3250, SPRINT 550 4800, SPRINT 650 4800, SPRINT 650 6270, SPRINT 650 8800, SPRINT 650 9800, SPRINT 650 13300, SPRINT 850 6270, SPRINT 850 8800, SPRINT 850 9800, SPRINT 850 13300, SPRINT 1100 6270, SPRINT 1100 8800, SPRINT 1100 13300, SPRINT 1100 16600, SPRINT 1300 8800, SPRINT 1300 9800, SPRINT 1300 13300, SPRINT 1300 16600, SPRINT 100 R 200, SPRINT 150 R 545, SPRINT 180 R 705, SPRINT 250 R 1480, SPRINT 350 R 2275, SPRINT 450 R 3250, SPRINT 450 R 4800, SPRINT 550 R 3250, SPRINT 550 R 4800, SPRINT 650 R 4800, SPRINT 650 R 6270, SPRINT 850 R 6270, SPRINT 850 R 13300, SPRINT 100 C 200, SPRINT 150 C 545, SPRINT 180 C 705, SPRINT 250 C 1480, SPRINT 350 C 2275, SPRINT 450 C 3250, SPRINT 450 C 4800, SPRINT 550 C 3250, SPRINT 550 C 4800, SPRINT 650 C 4800, SPRINT 650 C 6270, SPRINT 850 C 6270, SPRINT 850 C 13300, SPRINT 100 – 2C 200, SPRINT 100 – 2C 205, SPRINT 150 – 2C 545, SPRINT 150 – 2C 205, SPRINT 180 – 2C 705, SPRINT 180 – 2C 205, SPRINT 250 – 2C 1480, SPRINT 250 – 2C 205, SPRINT 350 – 2C 2275, SPRINT 350 – 2C 205, SPRINT 450 – 2C 3250, SPRINT 450 – 2C 664, SPRINT 450 – 2C 230, SPRINT 550 – 2C 4800, SPRINT 550 – 2C 664, SPRINT 550 – 2C 230, SPRINT 650 – 2C 4800, SPRINT 650 – 2C 664, SPRINT 650 – 2C 230, SPRINT 650 – 2C 6270, SPRINT 650 – 2C 8800, SPRINT 850 – 2C 8800, SPRINT 850 – 2C 664, SPRINT 850 – 2C 230, SPRINT 850 – 2C 9800, SPRINT 850 – 2C 13300, SPRINT 850 – 2C 1310, SPRINT 250 – 3C 1480, SPRINT 250 – 3C 205, SPRINT 350 – 3C 2275, SPRINT 350 – 3C 205, SPRINT 450 – 3C 3250, SPRINT 450 – 3C 664, WINPACK 50 200, WINPACK 75 200, WINPACK 100 295, WINPACK 125 545, WINPACK 150/460 545, WINPACK 180 705, WINPACK 220 705, WINPACK 260 1480, WINPACK 350 2275

Bore Sizes
18mm Windsor Barrel, 25mm Windsor Barrel, 28mm Windsor Barrel, 32mm Windsor Barrel, 34mm Windsor Barrel, 36mm Windsor Barrel, 40mm Windsor Barrel, 45mm Windsor Barrel, 50mm Windsor Barrel, 52 mm Windsor Barrel, 56mm Windsor Barrel, 60mm Windsor Barrel, 65mm Windsor Barrel, 70mm Windsor Barrel, 71mm Windsor Barrel, 75mm Windsor Barrel, 80mm Windsor Barrel, 90mm Windsor Barrel, 91mm Windsor Barrel, 100mm Windsor Barrel, 110mm Windsor Barrel, 120mm Windsor Barrel, 130mm Windsor Barrel, 135mm Windsor Barrel, 150mm Windsor Barrel

Extrusion Units
Excel Series, ARMOUR Series, SPRINT Series, WINPACK Series, KL Series

Injection Units
Agile Series, KTS Series, Downstream, Speed Series, Rapid Series